M Link พร้อมเสมอที่จะก้าวสู่โลกเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจในทุกด้าน ให้เติบโตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่แข็งแกร่งให้ครอบคลุม ทั้งการจำหน่ายส่งผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) การจำหน่ายปลีกผ่าน M Shop และการจำหน่ายลูกค้าองค์กร (Corporate Sale) พร้อมยังมุ้งเน้นพัฒนาบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Value Added Service) เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของบริษัท โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ M Link ยังได้เพิ่มช่องทางธุรกิจของบริษัทสู่การเข้าร่วมประมูลโครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ โดยการร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านคมนาคมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม


- โทรศัพท์
- อุปกรณ์เสริม


- กรุงเทพมหานคร
- ภาคเหนือ
- ภาคดลางและตะวันตก
- ภาคตะวันออก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
- ศูนย์บริการลูกค้า เอ็มลิ้งค์
- ศูนย์บริการ โนเกีย แคร์
- จุดบริการอัพเกรดซอฟแวร์
- เงื่อนไขการรับประกัน
- แผนที่รายชื่อทั่วประเทศ
- ภาคกลาง

- ภาคตะวันออก
- ภาคใต้
- ประวัติความเป็นมา
- วิสัยทัศน์
- คณะกรรมการบริษัท
- คณะผู้บริหาร
- ติดต่อเรา
- ความเป็นมาของธุรกิจ
- ข้อมูลหุ้น
- ข้อมูลการเงิน
- รายงานประจำปี
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ภาพและวีดีท้ศน์การประชุมผู้ถือหุ้น


Copyright © 2014 M Link Asia Corporation Public Co.,Ltd. All rights reserved