โทรศัพท์  |  อุปกรณ์เสริม

M Link พร้อมเสมอที่จะก้าวสู่โลกเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดน จึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจในทุกด้าน ให้เติบโตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่แข็งแกร่งให้ครอบคลุม ทั้งการจำหน่ายส่งผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer) การจำหน่ายปลีกผ่าน M Shop และการจำหน่ายลูกค้าองค์กร (Corporate Sale) พร้อมยังมุ้งเน้นพัฒนาบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Value Added Service) เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของบริษัท โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ M Link ยังได้เพิ่มช่องทางธุรกิจของบริษัทสู่การเข้าร่วมประมูลโครงการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ โดยการร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านคมนาคมต่อไป
อ่านเพิ่มเติม